Soutěživost a sebeobvinění: Kdo z nás trpí víc?

Zdroj: Freepik.com

Gynex

Reklama

Srovnávání se s ostatními je běžnou součástí života. Zatímco ženy často měří svůj vzhled či rodičovství, muži se zaměřují na práci, partnerství a fyzické atributy. Jaký vliv má porovnávání na naši psychiku a proč je důležité se mu vyhnout?

Soutěživost je součástí lidské povahy, ale může být i zdrojem úzkosti a deprese, zejména pokud se stáváme oběťmi vlastních srovnávacích tendencí. Podíváme se na to, co nejčastěji muži a ženy porovnávají, a jaký to má dopad na jejich duševní zdraví.

Rozhodnout se, zda jsme v životě úspěšní nebo spokojení, může být často ovlivněno tím, jak se cítíme ve srovnání s ostatními. Tento jev se projevuje nejen ve společenských a pracovních situacích, ale také v osobním životě a ve vnímání vlastního těla. Muži i ženy se často srovnávají s ostatními lidmi kolem sebe a mohou trpět úzkostí nebo depresí, pokud se cítí horšími nebo méně úspěšnými.

Srovnávání vzhledu

Jedním z nejběžnějších způsobů srovnávání je porovnávání vzhledu. Ženy často srovnávají svůj vzhled s ostatními ženami, a to včetně velikosti, váhy, vlasů a dalších estetických rysů. Podobně i muži mohou porovnávat svou postavu s ostatními, ačkoliv to může být méně viditelné, neboť společenský tlak na jejich vzhled je často nižší.

Srovnávání v partnerském životě

Další častou oblastí srovnávání je partnerský život a rodinné vztahy. Lidé mohou porovnávat své vztahy s těmi ostatními, což může vést k pocitům nedostatečnosti nebo nespokojenosti. Například vidět romantické gesto někoho jiného může vést k otázkám vlastního vztahu.

Srovnávání v pracovním životě

V pracovním prostředí je srovnávání často spojeno s úspěchem a postavením. Lidé mohou porovnávat své platy, pracovní pozice nebo profesní úspěchy s ostatními kolegy nebo známými. Pokud se cítíme méně úspěšní nebo schopní než ostatní, může to vést k pocitům nedostatečnosti nebo snížené sebedůvěry.

Zdroje stresu a úzkosti

Srovnávání se s ostatními může být zdrojem stresu a úzkosti. Pokud se neustále srovnáváme s tím, co máme nebo čeho nedosáhneme, můžeme se cítit frustrovaní, nespokojení, a dokonce i deprimovaní. Je důležité si uvědomit, že každý má svůj vlastní životní styl a cesty k úspěchu, a že není správné srovnávat se s ostatními.

Zdroj: idnes.cz, novinky.cz

Sdílet na Facebooku

Arganový olej

Reklama