Šikana v práci? Víme, jak se můžete bránit

Zdroj: Freepik.com

Gynex

Reklama

Zadávání práce není tím jediným, co by měl váš zaměstnavatel dělat. Mezi jeho další povinnosti patří také vytváření příznivých pracovních podmínek pro všechny své zaměstnance. Šikana v práci a podobné chování je nepřípustné, to vyplývá i ze zákoníku práce. Víte, jak se můžete šikaně na pracovišti bránit?

Mobbing vs. bossing

Ve spojení se šikanou na pracovišti jsou hodně skloňované dva pojmy – mobbing a bossing. Zatímco u mobbingu se šikany dopouští některý z vašich kolegů, u bossingu se na šikaně podílí váš nadřízený. A o to nebezpečnější tato forma šikany v práci je.

Zaměstnavatel může svému podřízenému ukládat nepřiměřeně náročné, ale i naopak podřadné práce. V dané chvíli můžete mít pocit, že vám nezbývá nic jiného, než dát výpověď.

Zdroj: Freepik.com

Šikana nebo diskriminace?

Někdy se může stát, že se šikana na pracovišti bude prolínat také s diskriminací. Šikana může být motivována některými z diskriminačních kritérií. Tam patří rasa a etnický původ, národnost, pohlaví, věk, zdravotní postižení, sexuální orientace, ale i víra, náboženské vyznání nebo světový názor.

Jak se bránit šikaně na pracovišti?

Prvním, komu byste měli šikanu na pracovišti hlásit, by měl být váš zaměstnavatel, který by měl stížnost na nežádoucí chování řešit. Pokud se k tomu nemá nebo je jeho řešení nedostatečné, můžete kontaktovat příslušný inspektorát práce. Konečnou institucí, kde můžete problém řešit, je soud. 

Pokud máte možnost, sesbírejte všechny možné důkazy od vašich spolupracovníků o tom, že vás někdo šikanuje. Data a podrobnosti o jednotlivých útocích si pečlivě zapisujte, poté se obraťte na zaměstnavatele. Můžete také kontaktovat zmíněný inspektorát práce. Právě ten je zodpovědný za dodržování pracovněprávních předpisů. Úřad je povinen zachovat vaši anonymitu.

Pokud bude šikana současně diskriminací, můžete požádat o pomoc také veřejného ochránce práv. Ten vám poskytne potřebnou pomoc.

Sdílet na Facebooku

Arganový olej

Reklama