Jak můžeme rozvíjet znalosti našich dětí, když nejsou ve škole?

Zdroj: Freepik.com

Gynex

Reklama

Ačkoliv se děti primárně vzdělávají ve škole, vy jako rodiče můžete v rozvíjení jejich znalostí pokračovat i doma. Učení ve škole a pestrý život doma má stejný cíl – dojde k všestrannému rozvoji a vzdělávání. A co můžete s dětmi vyzkoušet?

Čtěte, čtěte a čtěte

Díky čtení se dětem výrazně usnadňuje jejich schopnost učení – rozšiřují si svůj všeobecný přehled, lépe vnímají zadání cvičení, ale i texty v učebnicích. Lépe zvládají gramatiku a pravopis. I když z každého dítěte knihomola neuděláte, můžete to alespoň zkoušet. 

Doma začněte četbou jednoduchých příběhů a pokračujte zajímavějšími knihami. Pokud vaše dítě nechce číst samo, můžete se ve čtení střídat. Třeba po jednom odstavci nebo stránce.

Pomáhejte jim s domácími úkoly

Ačkoliv jsou domácí úkoly určeny zejména dětem, aby si procvičily, co se naučily ve škole, můžete jim s organizování domácích úkolů a času pomoci. Pomáhat můžete i větším školákům. Třeba ve chvíli, kdy se pro dítě učivo stane o dost složitějším – v takové chvíli se nemusí cítit příjemně. Podpořte své dítě, aby úkoly nebralo jako zlo a požádalo vás o pomoc.

Berte dítě jako osobnost

Každé dítě má své silné i slabé stránky. I proto nikdy dítě nesrovnávejte s jeho spolužáky nebo sourozenci. To, co dítěti nejde, zkuste společně vyřešit za pomoci jeho silných stránek. Díky tomu můžete překonat odpor dítěte k určitému učivu nebo předmětu ve škole. To, co mu nejde, mu pomozte zvládnout. A v tom, co mu jde, ho rozvíjejte. 

Využívejte všechny příležitosti

Každý den se setkáte se spoustou podnětů, které vám přinesou témata k povídání. Tím, že budete diskutovat, dítě obohatíte o nové informace, naučíte ho vnímat události v kontextu. Můžete se spolu podívat na různé tematické filmy.

Sdílet na Facebooku

Arganový olej

Reklama